درآمدی بر تربیت نسل منتظر (1)

 

«اگر انقلابی تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد، هیچ کس این انقلاب را سرزنش نخواهد کرد، ولی اگر مردم این انقلاب نتوانستند فرزندان خود را خوب تربیت کنند سرزنش خواهند شد».در میان فعالیت‌ها و رویدادهای مختلف زندگی، کار تعلیم و تربیت در رأس همة آنها قرار دارد و اساس بر فعالیت مطلوب و منطقی را تشکیل می‌دهد.

اگر انسان از دانش و اطلاعات زیاد برخوردار باشد، ولی به نحو درستی تربیت نشده باشد، همان دانش، به انحطاط او منجر می‌شود. اگر آدمی دارای ظاهری آراسته و قیافه‌ای زیبا باشد، ولی به نحو مطلوب تربیت نشود، زیبایی ظاهری زمینة انحراف او را فراهم می‌کند. اگر فردی وارد عرصة سیاست، اقتصاد و امور مشابه دیگر شود، لیکن تربیت صحیح نداشته باشد در هر یک از این عرصه‌ها به خود و به جامعه ضربه و خسارت وارد می‌کند. بدین ترتیب، اگر هر فعالیت دیگری را در نظر بگیریم و تربیت را از آن منها کنیم چیزی جز انحطاط نخواهیم دید. بنابراین تربیت درست، سعادت انسان و جامعه را تضمین می‌کند و مانع نفوذ عوامل مخرب و منحط در زندگی می‌گردد.1

چنان‌که امام خمینی(ره) بیان کردند: «آن‌قدر که انسان تربیت نشده مضر است برای جامعه هیچ شیطان و هیچ حیوانی آن‌قدر مضر نیست و آن‌قدر که انسان تربیت شده مفید است برای جامعه هیچ ملائکه‌ای و هیچ موجودی آن‌قدر مفید نیست».

امام سجاد(ع) در رسالة حقوق خود می‌فرمایند: «فرزندان حقوقی بر گردن شما دارند که [از جمله] آن حقّ تربیت است».2

یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده، کارکرد تربیتی است. تمام نهادهای اجتماعی خصوصاً نهاد خانواده، اقتصاد و حتی نظامی‌گری اگر بخواهد پابرجا باشد باید وجهة تربیتی داشته باشد. اگر خانواده وجهة تربیتی خود را از دست دهد، محکوم به نابودی است. در جنگ تحمیلی علیه ایران، لشکر صدام از نظر تجهیزات بیست برابر لشکر ایران مجهز بود، اما آن چیزی که باعث انهدام لشکر صدام شد از دست دادن وجهة تربیتی بود، چون همه چیز مشروعیت خود را از تربیت می‌گیرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند:
«اگر انقلابی تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد، هیچ کس این انقلاب را سرزنش نخواهد کرد، ولی اگر مردم این انقلاب نتوانستند فرزندان خود را خوب تربیت کنند سرزنش خواهند شد».

سؤال اساسی این است که چه مکتبی قادر به تربیت انسان کامل است؟
در پاسخ باید بگوییم فقط مکتب انسان‌ساز اسلام که نشأت گرفته از منبع وحی الهی است قادر به تربیت انسان کامل خواهد بود.

امروز مشکل دنیا پیروی از مکاتبی است که ساختة دست خود انسان‌هاست و لذا اگر امروز با چالش تربیتی در همة امور مواجه است به خاطر دوری از تربیت سالم معصومان(ع) می‌باشد.

امام صادق(ع) در روایتی می‌فرمایند: « همان گونه که خود را در معرض نسیم قرار می‌دهید و خنک می‌گردید، همان‌گونه خود را در معرض احادیث ما قرار دهید تا تربیت شوید».

خاک را زنده کند تربیت باد بهار
سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم

در این مقاله به محورهای زیر خواهیم پرداخت:
1. اهمیت تربیت از دیدگاه معصومان(ع) و بزرگان دین،
2. اجر و ثواب تعلیم و تربیت،
3. وظیفة منتظران واقعی امام عصر(ع) در تربیت نسل حاضر و آینده،
4. اهداف مقدس تربیت،
5. اصول حاکم در تربیت.
/ 0 نظر / 8 بازدید