السلام علیک یا بنت امیر المومنین ع

 

** السلام علیک یا بنت رسول الله **

*** السلام علیک یا بنت امیر المومنین ***

                                                                                        

ای فروغ تابنده کوثر!ای پرستار شهادت!تو بانوی فصاحتی واعجاز.نطق آتشین تو ،قلب سنگی کوفیان را ذوب کرد .اشک ازچشمان آنها به راه انداخت و به سینه های کویری شان گسیل داشت.

تو فرزند کوثری! تو جرعه ناب کوثری!

نامت همیشه درس آموز عزت و یادت هماره الهام بخش شرف و مردانگی باد...


 

سلام بر تو ای دخت پاک گوهر علی و زهرا ،

قلب ما دوستدار توست و چشم ما در انتظار لحظه ی تولدت ...

 

زینب جان برما نازل شو، تا بر فراز بلندترین قله های عرفان، پایین ترین حد وجود تو را درک کنیم.

ای کاش شناختم از تو همپای عشقم بود ، نمی دانم راز این ناهمسانی از کجاست؟ هرچه کوشیدم تا بین هدف و عشقم نسبت به تو توازنی برقرار سازم نتوانستم.

 

قصه ی عجیبی ست، هر کس را به قدری که می شناسی، می ستایی و به قدری که در نزدت معروف است، محبوب است. اما نمی دانم چرا حال ما با تو چیز دیگری ست؟ آنقدر عشقم شتابنده است که فرسنگ ها ازمعرفتم فاصله گرفته، گام عقلم در دهلیزهای تودرتوی شناخت به دنبال یک دانایی تعهدآور و یک آگاهی مسئولیت آفرین می گردد، اما پرنده ی عشقم منزل ها از این دهلیزها فراتر رفته، عطشم همه تو را می خواند.

ای تندیس صبر، آسمان دل شکسته ی ما این روزها بارانیست، تو را به جان مادرت زهرا ما را دریاب...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید