امام زمان در آینه ی شعر فارسی

دامن گلریز نرگس

برخیز که منجی جهان می آید/ آن حجّت حق، امید جان می آید
شد دامن نرگس از گلستان حَسَن گل ریز، /که صاحب الزمان می آید


مشفق کاشانی
فجرفجر است و صبا مشک فشان می آید/ آرام دل و شفای جان می آید
ای دل به هواخواهی سردار امید /برخیز که صاحب الزمان می آید


عبدالحمید رحمانیان
آینه چشمانبیا آیینه چشمان من باش /کویر تشنه ام باران من باش
خیالت میزبان خاطرم هست/ خودت هم لحظه ای مهمان من باش


ضراف غفّاری
پنجره ظهورتا بوده و هست نور خواهد تابید/ تا سلسله حضور خواهد تابید
خورشید مه آلوده عالم یک روز /از پنجره ظهور خواهد تابید


طرفه سن
فریادرسخوش باش دلا که مهربان می آید /در باغ نظر گل نهان می آید
فریادرس مسافران این فجر /آن مهدی صاحب الزمان می آید

/ 0 نظر / 11 بازدید