پست ویژه ی ایام فاطمیه ی (1)

یا صاحب الزمان

این روزا این قدر مشغول خودمو دنیای خودمو آخرای ترم و ارائه ی پروژه هاو هزار چیز دیگه شدم

که به کلی از همه چیز غافل شدم....

امروز صبح که بلند شدم و دیدم گوشه ی تلویزیون نام زیبای بانوی بینشان مادرتون حضرت زهرا نوشته شده

خیلی ناراحت شدم   که ایام فاطمیه رسید و من بی خبرم

  وای انگار از تقویمم غفلت کرده بودم....

    به آرزو ی خیلی  بزرگ دست نیافتنی دارم و شاید تیدیل شده به یه حسرت.....

     آخ که هر وفت یه روحانی میبینم که عمامه ی مشکی به سر گذاشته ...

   کاش منم سید بودم     .   مادر م ......  زهرا

  اما همین امروز صبح  سخنی شنیدم که بازم از اینکه غفلت کرده بودم ... پشیمون تر شدم.

    هر کس در عزای مادر ما بگرید مادر ما مادر او نیز هست.

 

یا فاطمه ی زهرا

گاهی به نگاهی دل   ما شاد گردان

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
همراه

سختي زمستان زندگي . بهار خود را در پيش دارد قيام وحدت تحت راهبري يگانه نجات دهنده ملت ايران آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي

همراه

سختي زمستان زندگي . بهار خود را در پيش دارد قيام وحدت تحت راهبري يگانه نجات دهنده ملت ايران آقا پروفسور ابراهيم ميرزايي