شب قدر و امام زمان عج

 شب قدر وامام زمان علیه السلام

شب قدر درماه رمضان،شبی است که در میان زمین وآسمان و ملک وملکوت ارتباطی برقرارمی شودوبه تعبیر قرآن درهای آسمان به روی زمین بازمی شود،طبیعت وماوراء طبیعت ازراه وجودامام یکی می شود .شب قدر،شب تقدیر اعمال ونزول فرشتگان وروح است(تنزل الملائکه والروح...)مهبط ومحل نزول قرآن،فرشتگان وروح جز امام نخواهدبود وبا توجه به استمرار این امر لازم خواهد بود تاهمواره امام حضورداشته باشد وقرآن وتقدیر اعمال رادریافت کند.

صاحب تفسیر نورالثقلین همراه با دیگر مفسران شیعی ،اسناد نموده اند که بدون وجود امام شب قدر نیز امکانپذیر نخواهد بود،وجودشب قدربه عنوان شب نزول قرآن ونازل شدن ملائکه وروح دلیل بارزی برای وجود امام وعدم جدایی ثقل اکبر وثقل اصغر است.درروایات مختلفی باشب قدر برضرورت امام احتیاج شده است در حدیثی ازامام باقر(علیه السلام)که می فرمایند«ای جماعت شیعه با خصم خودبه سوره قدر محابه کنید که پیروز خواهید شد پس سوگند به خدای تعالی که این سوره ازبرای حجت خداوند متعال بعد ازرسول (ص)است.که این همانا مدرک دین شما ونهایت علم ماست ».ونیز فرمود:«به خدا سوگند هماناهرکس تصدیق کندلیلة القدررا علم پیدا می کند از برای ما...»

بنابراین شب قدر شبی است که هر امر حکیم ویک پارچه ای تفریق وتفصیل می یابد به بیان آیه 3و4 که سوره دخان می فرماید:(انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم)شب قدر،شب تقدیر واندازه گیری وگسترش است وقرآن دراین شب نازل شده وقرآن نازل شده درشب قدر،امری بسیط ویکپارچه است ودر عین بساطت واجمالی که دارد واجدنوعی تفصیل نیز هست.

ازآنجا که قرآن کریم صورت کتیبه ی انسان کامل است وانسان کامل شریک قرآن وقرآن ناطق است پس با انسان کامل ارتباط تنگاتنگی دارد.همان طورکه می دانیم انسان کامل خلیفة ا...است قطب عالم آفرینش است،همه موجودات گرداو می چرخند و بر محور وجود او حرکت می کنند،از خواص قطب این است همیشه (درهر عصری)واحد است وتعدد راوراه ندارد،اگر قطب نباشد همه چیز از چرخش و حرکت باز می ایستد،همچنان که نظم وحرکت آسیاب به برکت قطب است در عالم (هستی) نیز نظم وحرکت خلایق به سوی کمال ومعادبه برکت ولی ا... اعظم است .

چراکه ایشان در این عصر وزمانه قطب عالم امکان محسوب می گردد ومجموعه ی آفرینش به اذن الهی گرد محور خلیفه حق می چرخد.چون موجودات در عالم وجود شایستگی افا ضه مستقیم الهی را ندارند پس دراین امر نیازمند واسطه ای است شایسته است بدانیم تمام نعمتها وبرکات هستی از کانال وجودی انسان کامل به موجودات افاضه می شود،ازآنجاکه انسان هرچه خود را به صفات الهی آراسته کند کامل تر ونزد باری تعالی مقرب تر است لذا مقرب ترین موجود شایستگی دریافت فیوضات الهی را دارد.در این زمانه حجت خدای تعالی حضرت امام مهدی (عج)فیوضات وبرکات رااز جانب خدای تعالی دریافت کرده وبه سایر موجودات افاضه می کنند پس این است معنا ومفهومی که می فرماید(این السبب المتصل بین الارض والاسماء)و یا(این باب ا...الذی منه یوتی)ویا (اگر امام نباشد زمین اهلش را فرو می برد) انسان کامل مانند ستون جهان خلقت است همانگونه خانه یا خیمه بدون ستون نمی ماند عالم نیز بدون او برقرار نمی ماند.

کی جهان بی قطب باشد پایدار                         گر نماند در زمین قطب جهان

قطب،شیر وصید کردن کار او                         آسیاب از قطب باشد پایدار

محققان به آیه 2 سوره رعد (ا...الذی رفع السماوات بغید عمد ترونها)استناد می کنند که این آیه کریمه به انسان اشاره دارد اما قضای الهی چنین قرار گرفته که درشب قدر تفسیر اموریک ساله بر هر ولی درزمان خاص خودش نازل گردد پس شب قدر شب انسان کامل است.درشب قدر بر انسان کامل هر زمان مقدرات و برکات وفیو ضات یک ساله نازل می گردد.

البته خداوند در شب معراج همه علوم گذشته وآینده را به پیامبر (ص)آموخت که این علوم کلی واجمالی بوده اند تفسیر وتفضیل این علوم اجمالی در شب قدرمی آید .اینگونه است که لازم وضروری می شود در هر سال تفسیر وتفضیل علوم اجمالی نازل می گردد.

در تفسیر آیه 4 سوره دخان(فیها یفرق کل امر حکیم)از ابو جعفرعلیه السلام  روایت شده که فرمودند:(درهر شب قدر برای ولی امر تفسیر امور هرساله نازل می شود وآن چگونگی فرامین مربوط به مردم بیان شده...)

خداوند سبحان آن علمی را که به محمد وخاندانش داده در مرحله مشیت الهی است .شاهد این مطلب روایتی است که به استناد از فضیل بن سیار که گفت:از ابو جعفر(ع)شنیدم که می فرمود علم بر دوقسم است علمی که در نزد خدا مکنون ومخزون است وخداوند هیچ مخلوقی را بر آن مطلع نگردانیده است وعلمی که خداوند به ملائکه وفرشتگان و رسولانش آموخته است.پس علمی که خداوند به فرشتگان ورسولانش آموخته واقع خواهد شد وخود به دروغ نمی افتد وهمچنین فرشتگان ورسولانش،وآن دانشی که نزد خدا محزون است اگر بخواهد بخشی را فرو می فرستد وبخشی را به تأخیر می اندازد وهرچه رابخواهد اثبات می کند .

اما دانشی که خداوند به فرشتگان ورسولان وانبیای خویش آموخته همان است که به عالم مشیت فرستاده است.این عالم از عوالم وجود کلی ایشان است که حتماٌبا تمام شوون خود به تدریج تا ابد ظاهر می شود.زیرا عالم مشیت برای بقاء خلق شده ونه برای فنا،باید دانست هر اندازه انسان به معرفت تقدیر الهی وشب قدر نزدیک شود به همان اندازه شاهد معارف قرآن ومعرفت به امام عصر(عج)خود خواهد گردید.  

 

اللهم عجل لولیک الفرج

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرشاد

سلام.وبلاگ خوبی داری.می خواستم باهاتون تبادل لینک کنم نام لینک من را(حضرت مهدی(عج) منجی عالم بشریت)بزار و نام لینک خودت را در وبلاگ من نظر بده.با تشکر