میلاد مبارک

 

 

 

دل را به دسته گل های انتظار آذین می بندیم و چشم در راه مولود فضیلت ها و سرمشق عارفان و سالکان، امام موسی کاظم (ع) می نشینیم و ندا سر می دهیم: سلام ما بر تو ای که سجاده شب، غمناک از مناجات شب و نیمه شبت و میله های سرد و زندان شرمنده از این همه استقامت تو. ای سرمشق مقاومت و صبوری! ای اسطوره پرشکوه و هارون شکن!

 

7 صفر، خجسته زادروز هفتمین پیشوای مشعل فروز هدایت، حضرت امام موسی کاظم (ع) مبارک باد .

/ 0 نظر / 8 بازدید