بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
دلتنگی ... نظرات() 

مولای عزيزم  ..   سلام

عصر جمعه ی دلگيری بود .

 خيلی دلگير   و همانند هميشه همان حس غريب    حس غريبی که هميشه با من است

اما   غربت جمعه ها چيز ديگريست ...........

درود بر آفريننده ی مهدی (عج)   که چه زيبا غربت آدينه ها را د ردل آدمی نهاد    که بدانند

    او خواهد آمد ..........

     او خواهد آمد

مولای من       ندبه را ... عهد را .... به اميد آمدنت می خوانم

                            می خوانم و می خواهم که بيايی

     بيايی که ..........

براستی چه می خواهم از آمدنت ؟!!!!

    دم دم های غروب بود      با دلتنگی برای عشقم اشک می ريختم

   ناگهان غوغايی به پا شد  مولايم . مهدی ....... و فرياد برآوردم   توکجايی ....توکجايی

عجيب دل تنگی غربی شد برای شما         و بعد ها که فکر می کردم به اين حال غريب

به ياد آوردم استاد ادبياتی را که می گفت :    عشق مجازی مقدمه ای است برای عشق الهی

و حال می دانم       عشق می خواهم از آمدنت

                               چون ديگر بدون عشق نمی توان زيست

اللهم عجل لوليک الفرج