بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
یا فاطمه ی زهرا ... نظرات() 

  کاش نجار مدینه

در مدینه ...در نمی ساخت

یا اگر می ساخت

بهر خانه ی حیدر

نمی ساخت

 

شهادت عزیزترین مادر دنیا تسلیت باد.....