بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
سخنان حضرت زهرا در مورد رویدادهای آخر زمان ... نظرات() 

فاطمهحضرت فاطمه (س) در عیادت زنان انصار و مهاجران در طول مدت بیماری خویش که منجر به شهادتشان شد، بیاناتی فرمودند :

آگاه باشید ، به جان خودم سوگند که راه اعراض و روگردانی از خیر و حقیقت و احکام اسلام مهیا می شود ، و به زودی نتیجه آن { که ریختن خون بسیار است } ظاهر می شود در این جنگ و ستیزهایی که در آن هیچ نفع و اثری نیست ، مردم توسط سموم هلاک کننده ای به سرعت می میرند ؛ اینجا است که افراد باطل زیان می بینند و از دیگران شناخته می شوند ؛ اینها همه نتیجه ی اعمال پس از رحلت رسول خداست که به ظواهر مادی دنیا دل خوش داشتند . و به چند روز ریاست آن راضی شدند.

حاشا ! بشارت دهید آن زمان را به اختلاف و هرج و مرجی که ایجاد می گردد ، و کشتار

زیادی که دامنگیر امت اسلام می شود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاحتجاج طبرسی ، ج 1 ، ص 66
.

.

.