بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
اولین کسی که بیعت می کند ... نظرات() 
پرسش : اولین کسی که با امام زمان علیه السلام بیعت کرده و دست حضرت را می بوسد کیست ؟

پاسخ : از روایات چنین استفاده می شود که اولین کسی که با حضرت مهدی (عج) بیعت کرده و به دست مبارک آن جناب بوسه می زند ، حضرت جبرئیل امین فرشته مقرب الهی است.


مفضل بن عمر ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : آنگاه که خداوند به حضرت قائم اجازه خروج دهد ، آن حضرت به منبر رود ، پس مردم را به سوی خویش دعوت کند ، و به خداوند سوگندشان دهد ، و به حق خویش آنها را بخواند ، و به اینکه بین ایشان به روش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتار کند و به کردار آن حضرت عمل کند.

 

آنگاه خداوند جبرئیل را می فرستد که نزد او بیاید ، جبرئیل در حجر اسماعیل نزد آن حضرت می آید و می گوید : به چه چیز مردم را می خوانی ؟

حضرت قائم علیه السلام دعوت خود را به او خبر می دهد. جبرئیل می گوید : من نخستین کسی هستم که با تو بیعت می نمایم ، دست خویش را برای بیعت باز کن ، پس دست به دست آن حضرت گذارد ، و متجاوز از سیصد و ده مرد نزد او بیایند و با او بیعت نمایند ، و در مکه می ماند تا یارانش به ده هزار نفر برسد ، سپس از آنجا به مدینه رهسپار گردد.

و نیز  وارد شده که : حضرت قائم علیه السلام پشت به حرم ( خانه کعبه ) می دهد و دست خود را دراز می کند مثل دست موسی ... آنگاه می فرماید : این دست خداست و از جانب خداست و به امر خدا کشیده شد ، پس اول کسی که دست آن حضرت را می بوسد جبرئیل است ، و با آن جناب بیعت می نماید و پشت سر او فرشتگان و نجبای جن و نقیبان آن حضرت بیعت می کنند.