بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
اربعین حسینی ... نظرات() 

 سلام بر حسین و لبان تشنه ی کودکان حسین