بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
  ... نظرات() 

ای غایب از نظر ها کی میشود بیایی
ما را ز غم رها کن بر درد ما دوایی

من در خیال خالت در حسرت نگاهم
ترسم که طی شود عمر ای نازنین بیایی

خود باعث حجابم بس که دلت شکستم
شرمنده تو هستم تو غایت وفایی

جانا به جان زهرا بر عشقت نگاهی

 ثابت قدم بماند در راه کبریایی

  یا صاحب الزمان روحی فداک