بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
انتظار- پست ويژه ي دهه ي فجر ... نظرات() 

انتظار در اشعار امام خميني (ره)

از غم دوست ، در اين ميكده فرياد كشم

دادرس نيست ، كه در هجر رخش داد كشم

داد و بيداد كه در محفل ما رندي نيست

كه برش شكوه برم ، داد ز بيداد كشم

شادي ام داد و غم داد و جفا داد و وفا

با صفا ، منت آن را كه به من داد كشم

عاشقم ، عاشق رو ي تو نه چيز دگري

بار هجران وصالت به دل شاد ، كشم

در غمت اي گل وحشي من ، اي خسرو من

جور مجنون ببرم ، تيشه ي فرهاد كشم

مردم از زندگي بي تو ، كه با من هستي

طرفه سري است ، كه بايد بر استاد كشم

سالها مي گذرد ، حادثه ها مي آيد

انتظار فرج از نيمه ي خرداد كشيم

اللهم عجل لوليك الفرج