بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
انتظار ... نظرات() 

 

تو مگر سايه ی لطفی به سر وقت من آری 
که من آن مايه ندارم که به مقدار تو باشم 
خويشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of God compassionate & merciful

الهم العجل لوليک الفرج

GOD:HURY UP FOR COMING MAHDI

دنيا در انتظار آمدن مهدي است تا بديها را نابود نمايد و عدالت را بجاي ان بياورد

WORLD IS WAITING MAHDI UNTILL DESTROY BADS

& BRINGS JASTICE INSTEAD ITS

يا مهدي بيا که ايران و مسلمانان و شيعيان وتمام دنيا در انتظار توست

Ya mahdi come

Iran & Moslems & shiayan & all world

Is waiting for you