بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
اطلاعيه ی شماره ی (۱) ... نظرات() 

 

باتوجه به تهاجم فرهنگي دشمنان قسـم خورده اسلام با قصد مقابله و رويارويي با اعتقادات وافكارو باورهاي ديني مسلمانان، به ويژه اعتقاد به مصلح جهاني و ايجاد حكومت جهاني اسلام برپايه عدالت گستري ، آنان تهاجم فرهنگي خود را گسترش نموده وتلاش مضاعفي دربه انحراف كشيدن آن اعتقادات دارندويكي ازهجمه هاي مشترك صهيونيست آمريكايي اختصاص دادن منجي عالم بشريت به طيف و مسلك صهيونيستي است تا از اين طريق بتوانند گستره خود را برجهان هموار نمايند و در اين مقابله و رويارويي حتّي ازآيات وروايات نوراني اسلام(پيرامون حضرت مهدي موعود) آن گونه كه مي خواهند  بهره برداري نموده وبا برنامه هاي تلفيقي سعي در به انحراف كشيدن فرهنگ مهدويت دارند.                                     

 لذا براي رشد واعتلاي فرهنگ مهدويت و مقابله با افكاروآرا باطله و خرافه زدايي، بنياد فرهنگي حضـرت مهدي موعود (عـج) در اين شهرستان راه اندازي شده تا با آموزشهاي صحيح وتقويت باورهاي ديني واعتقادي (مهدويت) ازطريق كلاس هاي آموزشي با كادر تخصصي ، مسابقات كتابخواني،ارائه ي كتاب و برپايي نمايشـگاه تخصصي،جلسات تمهيدات ظـهور به صورت عمومي وماهـانه،گامي هرچند اندك در تقويت مهدويت باوري و شناخت ابعاد وجودي امام عصر (عج) بنمايد.                                            

لذا ضمن اطلاع ازتاسيس بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود(عج)دراين شهرستان واستقبال از نظرات و پيشنهادات همشهريان عزيز آمادگي هر گونه خدمات فرهنگي (مهدويت) را اعلام مي دارد .

اميد است كه باتلاش همه جانبه منتظران واقـعي وبا آگاهي ازمعارف ناب مهدويت خود را از دام نيرنگ بازان حفظ كرده و باپيروي ازدانشمندان  متعهد شيعه در مسير حقيقي مكتب گام برداريم.    

           انشاء الله