بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
جمعه ٩ آذر ۱۳۸٦
السلام علي مهدي الامم و جامع الكلم ... نظرات() 
 مولاي عزيزان

تنهايي ها را با چه كسي قسمت كنم .....  

        دلتنگي ها را چگونه آرام كنم ،   

             چگونه مي توان تنهايي و دل تنگي ها را رها كرد .

                        آه خداي مهربان نيكو    

                        اي عزيز ترين عزيز    

      زمانها از پي يكديگر مي گذرند        وقت ها تنگ مي شوند   ....

   دل را چه كنم...     دلي كه ديگر طاقت ماندن ندارد  ،   

   دلي كه ديگر عصر هاي جمعه در سينه ي من نيست ،     چه كنم  ...

 دلي كه عاشقانه فقط براي تو ميزند را........  چه كنم   ؟!!!

         كاش عصر جمعه اي به سوي تو آيم  . . .       چون ديگر طاقتي نيست  !!

                                                                                       حتي براي انتظار....