بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
روز تراوش شمیم گل نبوت در شاخسار هستی ... نظرات() 

 

سلام بر ربیع، همان بهاری که دلها را به هم گره می زند و دستها را به هم پیوند می دهد و مهر را گسترش می دهد .

 


سلام برخورشید ماه ربیع، خورشیدی که به مکتب نرفت اما مساله آموز صد مدرس شد و سلام بر ستاره های ماه ربیع که انتشار نور الهی را در تاریخ گستراندند.


اینک بهار خجسته فام ربیع الاول، شمیم آزادگی و طنین فرو ریختن همه کاخهای استبداد ستم را می پراکند و بوی خوش بهار از آسمان بر گونه های خشک زمین می بارد.


هفدهم ربیع الاول سرآغاز بهار جاوداندگی انسانیت، فتح المبین قلوب و افشاندن گل نبوت بر شاخسار هستی است و جهان با تولد خورشید عالمتاب آغاز می شود و اینچنین جهان هستی به روشنی می رسد.

 

 

 

هفدهم ربیع الاول، روز تراوش شمیم" گل نبوت" در شاخسار بهار هستی، سالروز میلاد خجسته فخر کائنات حضرت محمد مصطفی(ص) و رییس مکتب جعفری و تشیع بر شیفتگان و عاشقان خاندان رسالت مبارک باد.