بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
عید بندگی ... نظرات() 

 

 

 

   در این عید مبارک جان ابراهیم می باید

 

                          تورا تا که قربانی ات  قبول آسمان گردد