بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عج
شهرستان بردسیر
دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
  ... نظرات() 

دل به داغ بي کسي دچار شد نيامدي
چشم ماه و آفتاب تار شد نيامدي

سنگهاي سرزمين من در انتظار تو
زير سم اسبها غبار شد نيامدي

چون عصاي موريانه خورده دستهاي من
زير بار درد ، تار و مار شد ، نيامدي

اي بلندتر ز کاش و دورتر ز کاشکي
روزهاي رفته بي شمار شد نيامدي

عمر انتظار ما حکايت ظهور تو
قصه بلند روزگار شد نيامدي